Basit Şeyler

Yaşama iştahında, dünyanın bütün düşkünlüklerinden daha kuvvetli bir şey vardır. Anatomik yargı… Zihnin yargısından hiç de aşağı kalmadığı gibi gövdeyi yok oluş karşısında diretir ve onu kendi ekseninde örseler. Bizler ölmeye ilişkin kimi varsayımsal koşullara bedenin bu önlenemez kanaati ve önceliğiyle biçim veredururken, çelişkinin özünde ‘umut’ yatar. İşte, zihnin bu basit hilesi ölümü daima korkulu bir düşten sayar. Oysa asıl ihanet burada yatıyor; yaşamın kendisi için değil de onu aşan daha büyük bir düşünce için insan kendine varamıyor.

-Basit şeyleri seviniz.-

Reklamlar

Boyunca

Bir insan silüeti boylu boyunca,

Şimdi oldu der ve atar imzasını gururla altına.

(… Ağız dolusu tükürük)


Son

Bu öyle bir “ah” ki!


İz

Ne kadar sildimse çıkmıyor!


Sarmaşık

İlikli bir engerek göğsümde.

Susak sarmaşık.