Author Archives: sivedogan

About sivedogan

S5 0014+81

Beyaz

Nihayetinde pek çok beyaz kedi, pis bir kürkün yükünü daha mahcup taşıyor gündüzleri.


Işığın Suda Kırılması

Neyi sevsem, kolu bacağı kırılır. Ya da bir “doğru” geçer üzerinden.


Basit Şeyler

Yaşama iştahında, dünyanın bütün düşkünlüklerinden daha kuvvetli bir şey vardır. Anatomik yargı… Zihnin yargısından hiç de aşağı kalmadığı gibi gövdeyi yok oluş karşısında diretir ve onu kendi ekseninde örseler. Bizler ölmeye ilişkin kimi varsayımsal koşullara bedenin bu önlenemez kanaati ve önceliğiyle biçim veredururken, çelişkinin özünde ‘umut’ yatar. İşte, zihnin bu basit hilesi ölümü daima korkulu bir düşten sayar. Oysa asıl ihanet burada yatıyor; yaşamın kendisi için değil de onu aşan daha büyük bir düşünce için insan kendine varamıyor.

-Basit şeyleri seviniz.-


Boyunca

Bir insan silüeti boylu boyunca,

Şimdi oldu der ve atar imzasını gururla altına.

(… Ağız dolusu tükürük)


Son

Bu öyle bir “ah” ki!