Monthly Archives: Şubat 2016

Bir Cenaze Merasimi

Üzerinde güçlerini denemiş çeşitli çevreler oradaydı. Sayısız teselli ve tebessümü gözü pek bir tavırla karşılıyor, telaşla omzuna veya ellerine sarılan kalabalığı yabani görünümünün aksine uysal bir biçimde karşılık veriyordu. Fakat onu ancak, ışığın geliş açısına ve gözleyenin durduğu yere bağlı kalarak iyi niyetli, cömert, sağduyu sahibi, ya da alçak, düzenbaz ve beceriksiz biri olarak nitelendirebilirdiniz.

 

Reklamlar

Dil En Geniş Anlamıyla

Dil en geniş anlamıyla konformisttir; hatta nesnel gerçeklik dahi tasfiye edilmekle kalmaz, dilin sınırları tarafından biçimlendirilip kısıtlanır. Dilin bu “indirgeyici” kuvveti karşısında her birimizin anımsamakta zorluk çektiği bir şey var, o da: anlamın, sembolizme kavuşumu kendi ilkelliğinin – ki bu ilkellik varoluşsal bir içtenlik içerir – bekaret bozumudur.


Bileğinizdeki Saat Çalışmaya Devam Ediyor

Evet, dışarıdan bakan biri sizin kara deliğe düştüğünüzü göremiyor. Peki size ne oluyor? Sgr A – / Sagittarius A-yıldız: Samanyolu Galaksisi’nin merkezinde yer aldığı düşünülen büyük kütleli bir kara delik / öyle büyük ki olay ufku – / ışık ve maddenin kaçamak bölgesini sınırlayan alan / merkezinden yaklaşık 13 milyon km daha uzakta.

Ufku geçtiğimiz andaki olası idea ise küçük bir alev topuna dönüşmemiz üzerine. Fakat genel görelilik teorisine göre olay ufkunu geçtiğimizde başka bir şey oluyor: “Hiçbir şey.”
Evrenin gerisi açısından artık olmadığımızdan bihaber, içinden geçip gidiyorsunuz. Size hiçbir şey olmuyor. Bileğinizdeki saat çalışmaya devam ediyor. Genellikle kara deliklerin sonsuz derinlikle olduğu sanılsa da bu bir yanılgı. Aksine bu derinliğin bir dibi var ancak sizler ona değecek kadar uzun yaşamıyorsunuz. Siz alçaldıkça kütle çekimi kuvvetleniyor. Ayaklarınız önde düşüyorsanız, ayaklarınıza uygulanan çekim başınızdakinden daha fazla oluyor ki, önce geriliyor,sonra da ikiye ayrılıyorsunuz. Fizikçiler buna “-spagettileşme-” diyor.


Örtük Özlem

Hiçbir felaket veya kötülük küresel mutsuzluğun kapısını “örtük özlem” kadar ustaca açmıyor. Şayet bu çilingirle hala bir aşk yaşama derdindeyseniz, B12 kullanımını hafifsemeyiniz.


Cehennem Çiçekleri

Belki de yerçekimi, kendi kuyruğunu kovalamaktan başka bir şey yapmayan dünyanın samanyolu idealine ikna olma aracıdır. Oysa onun bu yolculuğuna büyük bir yanılma payı ayırdığımızda (-bilimi dışlayınız) yalnızca alçaktan yukarı olmamak kaydıyla yükselebileceğiz. Her birimiz birer cehennem çiçeği gibi dünyaya tepeden büyüyeceğiz.